جوشکاری هات تپ

جوشکاری عملیات هات تپ

پیشگام صنعت ابزاردارای تجربه‌یسالها کار میدانی در زمینه هات‌تپ، جوشکاری خطوط لوله و تعمیرات است. متخصصان بامهارت و آموزش دیده ما اطمینان می دهند که کار به نحو احسنت انجام می شود و همه ابزار مورد استفاده در محیط های تحت کنترل مورد آزمون قرار می‌گیرند. ما با تعهدمان به ایمنی اطمینان می دهیم که همه مواد و دستورالعمل‌های عملیاتی استاندارد با مقررات ایالتی و فدرال مطابقت دارند. بنابراین ما به مشتریان کاری با ایمنی و کیفیت بالا تحویل می‌دهیم.

خدمات ورودی مجدد

خدمات ورودی مجدد چاه‌های موجود یک روش بسیار کارآمدبرای حصول تولید اضافی از محل چاه‌های آسیب دیده یا تخلیه شده، یا انشعاب آن‌ها به نواحی تولیدی جدید است. سوراخکاری ورودی مجدد یک حفره چاه موجود ارزان تر از ساخت یک چاه جدید تمام می شود و نسبت به مستندات و سوابق تا کنون موجود مزایای بیشتری دارد. شیارهای جانبی با شعاع کوتاه یا متوسط و چاه‌های چندجانبه که به روش سنتی یا با لوله گذاری مارپیچی سوراخکاری شده‌اند بهترین گزینه ها برای سوراخکاری ورودی مجدد بشمار می‌روند.

دستورالعمل‌های ورودی مجدد موجود چاه‌ها بمنظور افزایش تولید باید بسیار محتاطانه و دقیق تکمیل شوند. پیشگام صنعت ابزار تمام تجهیزات لازم، و پرسنل واجد شرایط و با تجربه برای کمک به احیای چاه‌های قدیمی متروکه را داراست. اگرچه چاه‌ها ممکن است متنوع باشند اما دستورالعملکلی ورودی مجدد برای کمک به ایجاد انشعاب روی پاکتهای بای‌پس شده‌ی نفت و گاز به شرح زیر است:

  • جوشکاری یا پیچ زدن اتصالات سدل بر رویمحفظه سطح
  • سوراخکاریِ محفظه سطحی بمنظور بررسی اینکه هیچ فشاری وجود نداشته باشد
  • برش سرد یا برش شعله ای محفظه
  • بررسی اینکه لوله تولیدی تحت فشار یا دچار فشار نباشد
  • آماده سازی محفظه سطحی برای سرویس تجهیزات بمنظور دستیابی به یک چاه ورودی جدید.