بازرسی جوشکاری هات تپ

موارد بازرسی قبل از جوشکاری هات تپ

انواع متعددی از اتصالات جوشی و مکانیکی برای انجام عملیات هات تپ بر روی خطوط لوله در دسترس می باشند که میتوان به W.O.L ، SADDLE و… اشاره کرد ، انتخاب نوع اتصال برای استفاده ، بر عهده طراح است . طراح نوع اتصال را بر اساس اندازه متناسب با دستگاه هات تپ انتخاب نموده بطوریکه طول انشعاب پس از جوشکاری و اتصال شیر دورازه ای به آن ، متناسب با محدوده ی حرکت تیغه برش دستگاه هات تپ باشد و پس از پایان عملیات هات تپ و در ضمن خارج نمودن تیغه دستگاه ، مانع عملکرد پیوسته شیر جداکننده ی دستگاه نگردد. وظیفه بازرسی فنی در این بخش بررسی اتصالات و شیر الات از نظر ابعاد و جنس می باشد. لازم است که محدوده حرکتی تیغه دستگاه هات تپ قبل از نصب مورد بررسی دقیق قرار گیرد. جنس نوع اتصال متناسب با جنس خط لوله بوده و حتی المقدور استفاده از اتصالاتی که به عملیات حرارتی نیاز دارند ، اجتناب ورزید

دیدگاهتان را بنویسید