نفت و هات تپ

خطوط نفت و هات تپ

دیاگرام مراحل انجام عملیات استاپل

  • جوش زدن 4 عدد اتصال اسپلیتی در محل انسداد خط لوله
  • نصب ولو به محل اتصالات اسپلیتی. ولوها باید متناسب با نوع و فشار سیال انتخاب شوند.
  • نصب و انجام عملیات هات‌تپ روی اتصالات جهت گشودن bypass
  • نصب لوله bypass روی اتصالات دوگانه خارجی. به این صورت جریان خط اصلی مسدود و به خط bypass منتقل می‌شود.
  • نصب و انجام عملیات استاپل روی اتصالات دوگانه داخلی و بمنظور انسداد خط لوله در محل میان دو اتصال. به این صورت خط لوله برای برش آماده می‌شود.
  • بعد از انسداد، لوله بریده می‌شود. به این صورت می‌توان اقدامات لازم روی بخش بریده شده را به انجام رساند.
  • بعد از انجام اقدامات و تعمیرات لازم، لوله روی خط اصلی جوش داده می‌شود، دستگاه استاپل روی دو اتصال اسپلیتی خارجی نصب و خط bypass از مسیر خارج می شود.
  • نصب فلنچ‌های کور بر روی اتصالات اسپلیتی

دیدگاهتان را بنویسید