هات تپ بر روی خطوط لوله

عملیات هات تپ بر روی خطوط

هات تپ بر روی خطوط لوله

 

  • برای سیستم‌های پلاستیکی اپراتور باید مطمئن باشد که اتصال هات‌تپ با نوع پلاستیک لوله هماهنگ باشد و از روش‌های اتصالی مناسب استفاده شود. فروشندگان باید اتصالات و ابزار مناسب برای تقریباً تمامی انواع سیستم‌های پلاستیک را فراهم کنند.
  • اگر هات‌تپ در گذشته انجام نشده است، دستورالعمل هات‌تپ باید توسعه یابد و آموزش شخصی داده شود. کلیه‌ی مراحل عملیات باید تحت نظارت تیم‌های فنی و ایمنی انجام شود تا از بروز هر گونه اختلال فنی، یا خطر انسانی و محیطی اجتناب شود.
  • تمام تجهیزات باید حداقل‌های استانداردهای صنعتی در زمینه‌ی فشار، دما و نیازهای عملیاتی را داشته باشند. با توجه به ماهیت ویژه‌ی عملیات هات‌تپ، اشتباه محاسباتی در هر یک از موارد فوق خطرات جبران‌ناپذیری بهمراه خواهد داشت.
  • اگر شرایط دمایی، فشار، ترکیب لوله، یا سایزهای انشعاب برای سیستم شما مناسب نیستند حتما با سازنده‌ی تجهیزات و اتصالات‌تان تماس حاصل فرمایید.
  • کلیه مراحل با رجوع به استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر انجام شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید