عملیات هات تپ و خطوط لوله

هات تپ و خطوط لوله

عملیات هات تپ و خطوط لوله

سیاست ما به نظر حل مسائل زیر است:

 • شناسایی تمامی جنبه‌های محیطی فعالیت‌هایمان
 • اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت تمامی تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌هایمان با نظر به اجتناب از آلودگی.
 • استفاده مؤثر و کارآمد از انرژی و مواد خام
 • در دستور کار قرار دادن یک برنامه مدیریت ضایعات بمنظور کمینه کردن ضایعات و مواد دور‌ریختنی توأم با به حداکثر رساندن فرصت‌های استفاده مجدد و بازیافت.
 • سازماندهی اردوهای آموزشی برای آموزش کارکنان در تمامی سطوح درباره‌ی نقش و مسئولیت‌های ر یک برای حفظ یک سیستم مدیریت محیط زیست و همچنین افزایش آگاهی از مسائل زیست محیطی.
 • مرور تمامی اهداف و برنامه‌ای زیست‌محیطی برای حصول اطمینان از بهبود مستمر و پیروی از مقررات.

+ تماس

 • فرم درخواست
 • سولبق خود را برای ما ارسال کنید
 • درخواست بروشور
 • درخواست بررسی سایت
 • نمایندگی مجاز

 

دیدگاهتان را بنویسید