بازرسی چشمی هات تپ

بازرسی عملیات هات تپ

بدون شک ساده ترین و ارزان ترین روش بازرسی هات تپ ، بازرسی به روش چشمی است و بطور قطع این روش اولین قسمت از فرآیند آزمون های غیر مخرب محسوب می شود . بازرسی چشمی دقیق برای تشخیص نشانه های سطحی و بطور کلی یافتن نقایصی که بسیار ساده  هستند ، مفید می باشد. مانند تمامی تکنیک های آزمون های غیر مخرب ، کارایی این روش به فاکتور هایی نظیر پرداخت سطح لوله ، جهت گیری نقایص و میزان مهارت و آشنایی بازرس وابسته است . با توجه به تنش های اعمالی بصورت حرارتی و کانیکی ناشی از جوشکاری ، فشار داخلی لوله و برشکاری ناشی از هات تپ ، احتمال اشاعه ترک های ریز و موجود در سطح لوله وجود دارد . در این روش می توان از ابزاری مانند ذره بین با بزرگنمایی حداکثر 10 برابر استفاده نمود.