عملیات هات تپ در ایران

شرکت عملیات هات تپ

اگرچه مانیتورینگ نمونه فلزی ضد زنگ سیستم “تجهیزات هات تپ دو فراهم می کند آب بندی در برابر هر گونه نشت احتمالی از محصول در طی عمل هاپ شیر، زیر اقدامات احتیاطی باید رعایت شود. 1. از کجا ضربه زدن زیر سطح کلاس، حفاری را دسترسی سریع و خروج با اجازه پرسنل. اگر لازم برای حذف دود و یا بخارات قابل اشتعال، برخی از روش های مثبت تهویه باید فراهم شود. 2. آن با ضربه زدن از سطح زمین در یک منطقه شلوغ، اقدامات احتیاطی لازم را باید به گرفته جلوگیری از به دام انداختن پرسنل. 3. آن با ضربه زدن به یک خط که شامل محصول سمی، اتصال دریچه بر روی فلز نمونه خوردگی سیستم های مانیتورینگ هات تپ باید به دور از لوله کشی بهره برداری از محل.

1. جوش بصری بررسی جوش برای پیکربندی مناسب، ترک های سطحی، و غیره التراسونیک، رنگ ، ذرات مغناطیسی مایع نافذ، و غیره، نیز ممکن است مورد استفاده برای تست صحت از جوش. 2.  بصری بررسی در داخل از نوک پستان به اطمینان حاصل شود که پاشش جوش بیش از حد، و یا مواد است، غایب. بیش از حد مواد از حد خواهد شد درج مناسب از هات تپ جلوگیری می کند. اگر پاشش در مته سوراخ می تواند با دست نمی توان جدا، قرار دادن 1.375 “قطر برقو، قسمت # HA102004، و حذف پاشش. بصری بررسی صندلی مخروطی به اطمینان حاصل شود که صندلی در طول نوک پستان آسیب دیده نصب و راه اندازی. اگر صندلی مخروطی آسیب دیده است، روش زیر باید به دنبال

انشعاب گیری لوله

انشعال گیری در عملیات هات تپ

این ممکن است ممکن است به انجام یک اتصال خاموش کردن در ساعات مطلوب. برنامه ریزی و برنامه ریزی های اضافی ممکن است باید تکمیل شود به ترتیب ساخت و ساز و حفاری اضافی لازم را تعطیل خط، پرداخت کارکنان اضافه کاری، و تبلیغ خاموش به مشتریان. این هزینه ها متغیر است و بر روی شرکت و عوامل داخلی بستگی دارد. دیگر هزینه های اضافی وجود دارد، مانند برنامه ریزی، کار، اضافه کاری، و تبلیغات، اما منحصر به فرد برای هر یک از شرکت هستند، و فراتر از محدوده این مطالعه است. این هزینه ها می تواند بر اساس تجربه گذشته خاموش برآورد شده است.اپراتور باید سوابق گذشته بررسی برای تعیین با انجام هات تپ در مقابل یک اتصال خاموش کردن چه، اگر هر، هزینه های در حال اجتناب

در نتیجه، هات تپ  شده است به صرفه تر اتصالات تعطیل. حتی زمانی که سیستم باید از سرویس خارج شود، هات تپ فرصت ها برای هر دو زمان و صرفه جویی در هزینه ارائه می کند. در حالی که هات تپ یک عمل است که در طول تاریخ توسط شرکت به دلایل دیگر از صرفه جویی در گاز انجام شده است، در نظر گرفتن مزایای کاهش متان اغلب می تواند در خدمت توجیه عملیات هات تپ بیش از روش خاموش کردن اتصال در انواع شرایط است