انسداد های خط لوله در هات تپ

انسداد های خط لوله در عملیات هات تپ

پیشگام صنعت ابزار دارای تکنیسین‌هایی مجرب با طرز تفکر ایمنی است. تکنیسین‌های مجرب ما در کنار ابزارهای تست جوش، یک سرویس خدمت‌رسانی در کلاس جهانی فراهم کرده و به یک سابقه ایمنی بی‌همتا دست یافته که آرامش خاطر شما برای تمرکز بر جنبه‌های دیگر پروژه یا تولیدتان را برای شما فراهم می کند.

خدمات جداسازی:

مزایای جداسازیپیشگام صنعت ابزار عبارتند از:

  • توانایی نظارت بر سیل‌ها و اصمینان از ایمنی کار گرم
  • طراحی عایقسه لایه بخار
  • فعالیت سیال با جریان بالا و ایمن از کار گرم
  • گیج برای نظارت بر فعالیت در جریان بالا
  • قابلیت تحدید فشار در صورت فشار سیال با جریان بالا

سرویس جداسازی پیشگام صنعت ابزار یک خط را به صورت ایمن برای انجام کار گرم جدا می سازد. این امر دارایی‌ها، تجهیزات و پرسنل را ایمن نگه می‌دارد. نصب و راه‌اندازی پلاگین لوله‌کشی یا وسیله ای نظیر آن نمی‌تواند تضمینیبرای انجام بهترین کار باشد. تکنیسین‌های پیشگام صنعت ابزار آماده اند تا ابزارهای جداسازی ما را نصب و راه اندازی کنند تا پروژه کار گرم شما با ایمنیبیشتر، سریع‌تر و هزینه‌ی کمتر انجام شود و در مقایسه با روش‌های سنتی با کاهش ریسک قابل توجهی به پایان برسد.

مزایای پیشگام صنعت ابزارد روش ما:

  • داربست‌های متعدد حذف می‌شوند
  • بخار و تمیزکاری های گسترده حذف می‌شوند زیرا نیازی نیست خطوط 100% آزاد از گاز باشند.
  • ابزار می‌توانند در زیر هوای ذخیرهنصب شوند، با این حال زمانی که جداسازی انجام می‌گیرد به هوای ذخیره نیازی نیست.

ابزارهای منحصر بفرد جداسازی پیشگام صنعت ابزار یک عایق سه لایه بخار با توانایی نظارت بر سیل ایجاد می‌کند تا از ایمنی محلی که عملیات گرم در آن انجام می شود اطمینان حاصل شود. ابتدا ابزار درون خط پرجریان و در مکان انجام عملیات گرم قرار می‌گیرند. به محض اینکه ابزار به صورت مناسب نصب و راه اندازی شد و دو سیل خارجی ایجاد شد، از طریق واسطه به لایه های بین سیل‌ها فشار آورده می‌شود. با ایجاد این فشار سیل‌ها توسط تکنیسین‌های پیشگام صنعت ابزار درون سایت مورد نظارت قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که هیچ بخار مضر یا خطرناکی به بیرون از ابزار جداسازیترشح نمی شود. این سرویس به صورت 100% ممانعت از فشار بخار را تضمین می‌کند.

ابزار جداسازی پیشگام صنعت ابزار همچنین دارای ماده ای است که با تغییر دادن مسیر بخارهای پر جریان (معمولاً تا 50 فوت) آن‌ها را از منطقه گرم ایمن نگاه می دارد. همچنین به منظور اطمینان بیشتر از ایمنی کار گرم، از طریق یک گیج بر عملیات پرجریان نظارت می شود. از آنجا که می بایست تکنیسین مربوطه ی پیشگام صنعت ابزار هر تغییر در فعالیت بالادستی را کشف کند، در صورت بروز تغییرکار گرم سریعاً متوقف می شود تا زمانی که شرایط دوباره مهیا شود.

یکی از خطرناکترین سناریوهایتمامی تأسیسات کارخانه‌ای/ تولیدی ارتباطات ضعیف است. برای مثال تکنیسین‌های فرایند و مهندسان تعمیرات نگهداری حوزه‌ی پرجریان، اغلب در ابتدا متصدی وظیفه ای می شوند که برای کارهای هات‌تپ کم جریان خطرناک است. دقیقاً به همین دلیل است که ابزارهای جداسازی پیشگام صنعت ابزار دائماً از طریق تکنیسن‌های آموزش دیده بمنظور تصمیم‌گیری در مورد توقف کار گرم و سایر فعالیت‌ها در منطقه مورد نظارت قرار می‌گیرند.