نکات انسداد خط لوله

نکته های انسداد خط لوله

در نهایت، جدیدترین دستاورد انحصاری ایمنی در ابزارهای جداسازی پیشگام صنعت ابزار توانایی مهندسی آن‌ها در تحمل بیشترین فشارهای عملیاتی در خط می‌باشد که به نوبه‌ی خود می‌توانند به رویدادهای ناگواری منجر شوند.

از آن‌جا که ابزار جداسازی پیشگام صنعت ابزار مطلقاً ایمن‌ترین تکنولوژی در دسترس موجود است،  این ابزار در فرایندهای بیشمار کار گرم و استانداردهای تأسیساتی در سراسر کشور انگاشته می‌شود کهتأیید می‌کند که ایمنی اولویت اساسی در این واحدهای عملیاتی است. ابزار جداسازی پیشگام صنعت ابزار نه تنها از روش های سنتی ایمن‌تر است، بلکه باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیز می‌شود.

پیچ و مهره های تحت کنترل

تست نازلپیشگام صنعت ابزار

تست نازلپیشگام صنعت ابزار یک فرایند هیدروتست بسیار بدیع برای آزمون نازل‌های جدید روی تمامی مخازن است.

  • از آنجا که تست فقط بر روی ناحیه جوش انجام می‌گیرد، زمان مورد نیاز برای آزمون ارتباطات نازل به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد.
  • حجم کم مواد واسطه مورد نیاز برای تست، فرایند احیاء را عاری از خطر و مقرون به صرفه می سازد.
  • مقدار کم مواد واسطه مورد نیاز برای تست، دقت نتایج تست را تضمین می کند.
  • حجم کم ماده واسطه باعث ایمن تر شدن محیطی می‌شود که تست روی آن انجام می شود.
  • قالب سبک وزن ما نیاز به تجهیزات حمل و نقل ابزار سنگین وزن به منظور انتقال تجهیزات تست در محل را رفع می کند.
  • نیازی به پر کردن کل وسیله از ماده واسطه نخواهد بود و از همین رو بصورت قابل توجهی زمان لازم و هزینه های ناشی از ماده واسطه کاهش می‌یابد.
  • ساخت آن نیاز به حداکثر سه هفته زمان دارد.

بعد از افزودن نازل به مخازن، انجام تست هیدرو استاتیک ضروری است. پیشگام صنعت ابزار با استفاده از تکنولوژی منحصر بفرد تست نازل خود این فرایند را با حداکثر کارآیی انجام می دهد. تکنیسین های ما هیدروتست هر نازل جدید را بدون پر کردن کل مخزن و بدون نیاز به جوش زدن یک درپوشcap به درون عایق (shell) انجام می دهند. در هیدرو تست های سنتی برخی مخازنبه سختی می توانند پیچیدگی ها و وزن یا فشار محل درگیری را تحمل کنند. همچنین جوش زدن یک درپوش در کنار برخی مخازن (از جمله خطوط شیشه ای و چادری clad) ایده ی خوبی نیست. پیشگام صنعت ابزار در انجام  هیدرتست کمترین میزان از واسطه تست را استفاده می کند که نتایج بسیار دقیق را تضمین می کند، زمان هدر رفته را کاهش می دهد، و فرایند احیاء را عاری از خطر و مقرون به صرفه می سازد