انسداد هات تپ

درباره انشعاب گیری هات تپ

هات تپ و عملیات هات تپ به چه منظوری و با چه هدفی انجام میپذیرد.بدون هیچ گونه تردیدی نقش انرژی به عنوان یک عامل حیاتی برای رفع نیازمندی ها و  تداوم حیات بشر بر روی این کره ی خاکی هر روز بیش از گذشته آشکار می شود . این نیاز روز آفزون باعث شده است که تنیدگی پیچیده ای بین انرژی ، اقتصاد و سیاست در جهان امروز بوجود آید . بدون رتدید ، نفت و گاز مهمترین منابع تامین انرژی جهان هستند و بخش بزرگی از اقتصادجهان ، دستخوش نوسان تولید نفت و گاز می باشد.امروزه با افزایش قیمت نفت برای بشکه ای حداقل 90 دلار ، تولید کنندگان طلای سیاه را برآن داشته که در طول عملیات استحصال نفت ء از زمان بهره برداری چاه ها ، فرآورش و انتقال تا پایانه های نفتی و محل مصرفی ء کاهش یا توقف تولید را به دلیلی پس از برنامه تولید حذف نموده و تمام تمرکز و اهداف سازمان را بر پایه افزایش تولید قرار دهند.

با حفظ تداوم و در جهت افزایش تولید ، عملیات تعمیر یا اصلاح سیستم های لوله کشی و خطوط لوله نفت و گاز ( هات تپ) یکی از دلایل زیر اجرا می گردد:

تعمیر اتصالات میانی بر روی لوله های حاوی نفت گاز

اتصال یک خط لوله به خط لوله یا سیستم لوله کشی دیگر

حذف تمام یا بخشی از مسیر خط لوله جهت انجام تعمیرات ، تغییر یا اصلاح مسیر

لزوم انجام اصلاحات داخل سایت جهت توسعه واحد های فرآیندی به منظور افزایش تولید

توسعه و اصلاح چند راهه ها